ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ

   
Text Size

Eπεμβάσεις Καταρράκτη

Συνδυασμένη Επέμβαση Καταρράκτη – Γλαυκώματος (Τραμπεκουλεκτομή)

PDFΕκτύπωσηE-mail

Συνδυασμένη Επέμβαση Καταρράκτη – Γλαυκώματος (Τραμπεκουλεκτομή)

 

Φιλοσοφία της επέμβασης:

            Κατά τη χειρουργική επέμβαση της τραμπεκουλεκτομής δημιουργούμε μια εναλλακτική οδό για την απορροή του υδατοειδούς υγρού που ο οφθαλμός συνεχώς παράγει. Το υδατοειδές υγρό διοχετεύεται σε ένα reservoir (διηθητική φυσαλίδα) υπό τον επιπεφυκότα (λευκό λεπτό χιτώνα του οφθαλμού) και από εκεί απορροφάται με άλλους τρόπους. Το μέγεθος και η διαμόρφωση του reservoir καθορίζει που θα ισορροπήσει μετεγχειρητικά η ενδοφθάλμια πίεση του ασθενούς και αποτελεί προγνωστικό παράγοντα μακροχρόνιας επιτυχίας της επέμβασης. Ταυτόχρονα αντικαθιστούμε τον ενδογενή θολό φακό του οφθαλμού με ένα τεχνητό αναδιπλούμενο φακό που εισέρχεται από μία πολύ μικρή τομή. Ο φακός αυτός αναλαμβάνει την εστίαση του φωτός στον αμφιβληστροειδή εσωτερικό χιτώνα του οφθαλμού που αναγνωρίζει την οπτική πληροφορία όπως το φωτογραφικό φιλμ στη φωτογραφική μηχανή αποτυπώνει την εικόνα.

 

Διατροφή:

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη διατροφή μετεγχειρητικά. Αποφεύγουμε όμως τροφές που ενδέχεται να προκαλέσουν δυσκοιλιότητα.

 

Δραστηριότητες:

Δεν υπάρχουν περιορισμοί σε καθημερινές δραστηριότητες όπως διάβασμα, περίπατοι, τηλεόραση, χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αποφεύγουμε όμως την έντονη σωματική άσκηση, την άρση βάρους μεγαλύτερου των 2-3 κιλών και το σκύψιμο για τις πρώτες 4-5 εβδομάδες μετά το χειρουργείο.

 

Μετεγχειρητικά Ενοχλήσεις:

Συνήθως o ασθενής δεν έχει πόνο μετά το χειρουργείο. Υπάρχει όμως μια αίσθηση ξένου σώματος στο χειρουργημένο οφθαλμό που οφείλεται στην παρουσία ραμμάτων στην επιφάνεια του οφθαλμού. Το μάτι είναι συνήθως κόκκινο και δακρύζει, ενώ το έντονο φως του περιβάλλοντος ενοχλεί. Τα προβλήματα αυτά σταδιακά αποκαθίστανται.  Τα ράμματα που χρησιμοποιούμε είναι απορροφήσιμα και δεν παραμένουν στον οφθαλμό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 εβδομάδων.

 

Μετεγχειρητική Πορεία:

            Κάθε ασθενής εμφανίζει μια εξατομικευμένη αντίδραση επούλωσης στο συνδυασμένο χειρουργείο καταρράκτη-γλαυκώματος. Η τελική επιτυχία της επέμβασης είναι συνάρτηση ενός άρτιου χειρουργικού αποτελέσματος εξαρτάται όμως και από κάποιους μετεγχειρητικούς χειρισμούς που ο οφθαλμίατρος θα επιλέξει με σκοπό να επιτρέψει μια διαμόρφωση διηθητικής φυσαλίδας που θα εγγυάται  υψηλή πιθανότητα μακροχρόνιας επιτυχίας. Τέτοιες ενέργειες αποτελούν η χορήγηση φαρμάκων υπό τον επιπεφυκότα υπό τη μορφή ένεσης πέριξ του οφθαλμού, η επιλεκτική κοπή/αφαίρεση  ραμμάτων και η διατομή με βελόνη συμφύσεων που περιορίζουν το μέγεθος της φυσαλίδας. Οι ενέργειες αυτές είναι αποδοτικές τις πρώτες 4-6 εβδομάδες μετά το χειρουργείο, δεν ταλαιπωρούν τον ασθενή και γίνονται εκτός περιβάλλοντος χειρουργείου με γνώμονα την καλή ρύθμιση της πίεσης. Η αποκατάσταση της όρασης συνήθως απαιτεί περισσότερο χρόνο σε σχέση με το απλό χειρουργείο καταρράκτη και υπολογίζεται σε 6-8 εβδομάδες.

 

Κολλύρια:

            Στο μη χειρουργημένο μάτι συνεχίζουμε όλα τα αντι-γλαυκωματικά κολλύρια χωρίς διαφοροποιήσεις. Στο χειρουργημένο μάτι σταματάμε όλα τα αντι-γλαυκωματικά κολλύρια και φάρμακα. Αντί για αυτά χρησιμοποιούμε προληπτικά ένα αντιβιοτικό κολλύριο 4 φορές την ημέρα και ένα αντιφλεγμονώδες στεροειδές κολλύριο 4-8 φορές την ημέρα που ο οφθαλμίατρος θα υποδείξει.

 

Στο χειρουργημένο οφθαλμό:

1.      Maxidex ή Dexacollyr: 1 σταγόνα 8 φορές τη μέρα ή κάθε 2 ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η συχνότητα ελαττώνεται με ρυθμό που υποδεικνύει ο ιατρός.

2.      Nafloxin: 1 σταγόνα 4 φορές τη μέρα ή κάθε 4 ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας για 1 εβδομάδα.

3.      Σταματάμε όλα τα αντι-γλαυκωματικά κολλύρια κανονικά.

4.      Όταν ενσταλάζουμε περισσότερα διαφορετικά κολλύρια περιμένουμε 2 με 3 λεπτά ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο κ.ο.κ.

 

Πρόγραμμα Μετεγχειρητικών Επισκέψεων:

            Συνήθως μετεγχειρητικά εξετάζουμε τον ασθενή την 1η μέρα μετά το χειρουργείο, κατόπιν την 4η με 5η, ύστερα μετά από 1 εβδομάδα και εν συνεχεία μετά από άλλες δύο εβδομάδες. Το πρόγραμμα αυτό σε κάποιο βαθμό εξατομικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενούς.  

 

Χρόνος Επανέναρξης Μετεγχειρητικών Φαρμάκων:

α. Τις περισσότερες φορές ο χειρουργός οφθαλμίατρος ζητά να σταματήσει η χορήγηση  αντιπηκτικών / αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων (ασπιρίνη, Plavix, Ticlid, Salospir, Persantin, Aggrastat, Aggrenox, Ilomedin, Reopro, κ.ο.κ.) για λίγες μέρες πριν το χειρουργείο. Προηγείται πάντα μια συζήτηση από την οποία προκύπτουν οι ενδείξεις της χορήγησης των φαρμάκων αυτών και η ασφάλεια της πρόσκαιρης διακοπής τους, στην οποία συμμετέχουν ο παθολόγος ή/και ο καρδιολόγος ανάλογα με την περίπτωση. Τα φάρμακα αυτά μπορούν να επαναχορηγηθούν αμέσως μετά την πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη εκτός αν ο ιατρός κρίνει διαφορετικά.

β. Για την περίπτωση αντικουμαρινικών αντιπηκτικών (Sintrom, Panwarfarin κ.ο.κ.) στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε λάβει ειδικές οδηγίες προεγχειρητικά από τον καρδιολόγο. Συνήθως έχουμε διακόψει το Sintrom προεγχειρητικά και έχουμε λάβει στο μεσοδιάστημα υποδόριες ενέσεις ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους (Clexane, Fraxiparine, Fragmin, Innohep, κ.ο.κ. ). To Sintrom μπορούμε να τo ξεκινήσουμε αμέσως μετά την πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, εκτός αν ο ιατρός μας συμβουλέψει για το αντίθετο.

γ. Αν προεγχειρητικά ο ασθενής λάμβανε ακεταζολαμίδη (χάπια για την ενδοφθάλμια πίεση) αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα μετά το χειρουργείο.

 

Επάνοδος της Όρασης:

Η παρουσία ραμμάτων στην επιφάνεια του κερατοειδούς που επηρεάζουν το σχήμα του κερατοειδούς, η ύπαρξη φλεγμονής εντός του οφθαλμού που φυσιολογικά αναπτύσσεται μετά το χειρουργείο και η χρήση πολλών μετεγχειρητικών κολλυρίων που επηρεάζουν το επιθήλιο (την επιφάνεια δηλαδή του κερατοειδούς) είναι κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους η όραση (οπτική οξύτητα) δεν είναι πολύ καλή τις πρώτες μέρες μετά το χειρουργείο. Η όραση αποκαθίσταται στα προεγχειρητικά επίπεδα σύντομα μετά το χειρουργείο, αλλά η μέγιστη οπτική οξύτητα επιτυγχάνεται 1 με 2 μήνες μετά το χειρουργείο, χρονικό σημείο κατά το οποίο ο ασθενής είναι έτοιμος για τη χορήγηση γυαλίων.

 

Προβλήματα που Απαιτούν την Άμεση Ενημέρωση του Ιατρού Σας:
           Οι προγραμματισμένες μετεγχειρητικές επισκέψεις στόχο έχουν να προλάβουν ενδεχόμενα προβλήματα εν τη γενέσει τους. Ωστόσο ενδιάμεσα ο ασθενής και το περιβάλλον του πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να αναφέρουν στο ιατρό τους άμεσα τα παρακάτω προβλήματα: οξύς πόνος, έντονες εκκρίσεις στο χειρουργημένο οφθαλμό, επιδείνωση της όρασης που επιμένει πέραν των λίγων λεπτών, επιδείνωση της ερυθρότητας και της δυσανεξίας στο φως σε ένα μάτι που αρχικά παρουσίαζε βελτίωση.

 

Επέμβαση Καταρράκτη (Φακοθρυψία)

PDFΕκτύπωσηE-mail

Καταρράκτης (Φακοθρυψία)

 

Φιλοσοφία της επέμβασης:

            Κατά τη χειρουργική επέμβαση του καταρράκτη αντικαθιστούμε τον ενδογενή θολό φακό του οφθαλμού με ένα τεχνητό αναδιπλούμενο φακό που εισέρχεται από μία πολύ μικρή τομή. Ο φακός αυτός αναλαμβάνει την εστίαση του φωτός στον αμφιβληστροειδή εσωτερικό χιτώνα του οφθαλμού που αναγνωρίζει την οπτική πληροφορία όπως το φωτογραφικό φιλμ στη φωτογραφική μηχανή αποτυπώνει την εικόνα.

 

Διατροφή:

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη διατροφή μετεγχειρητικά.

 

Δραστηριότητες:

Δεν υπάρχουν περιορισμοί σε καθημερινές δραστηριότητες όπως διάβασμα, περίπατοι, τηλεόραση, ήπια σωματική δραστηριότητα, χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αποφεύγουμε την άρση βάρους μεγαλύτερου των 4-5 κιλών και το σκύψιμο για τις πρώτες 2-3 εβδομάδες μετά το χειρουργείο.

 

Μετεγχειρητικά Ενοχλήσεις:

Ο ασθενής δεν έχει πόνο μετά το χειρουργείο. Μπορεί να υπάρχει όμως μια αίσθηση ξένου σώματος στο χειρουργημένο οφθαλμό για λίγες μέρες. Το μάτι είναι ελάχιστα κόκκινο και δε δακρύζει, αν και το έντονο φως του περιβάλλοντος ενδέχεται να ενοχλεί για 1 εβδομάδα. Τα προβλήματα αυτά σταδιακά αποκαθίστανται.  

 

Μετεγχειρητική Πορεία:

            Κάθε ασθενής εμφανίζει μια εξατομικευμένη αντίδραση επούλωσης στο χειρουργείο του καταρράκτη. Η όραση βελτιώνεται με γρήγορο ρυθμό τις πρώτες 2-3 μέρες και βραδύτερο ρυθμό στη συνέχεια. Συνήθως την 4η εβδομάδα μετά το χειρουργείο η όραση έχει αποκατασταθεί στο μέγιστο βαθμό, τα μετεγχειρητικά κολλύρια έχουν διακοπεί και ο ασθενής είναι έτοιμος να λάβει μια συνταγή για γυαλιά εφόσον αυτά είναι απαραίτητα.

 

Κολλύρια:

            Στο χειρουργημένο μάτι χρησιμοποιούμε προληπτικά ένα αντιβιοτικό κολλύριο 4 φορές την ημέρα και ένα αντιφλεγμονώδες στεροειδές κολλύριο 4-8 φορές την ημέρα που ο οφθαλμίατρος θα υποδείξει. Στην περίπτωση που ήταν αναγκαία αγωγή με κολλύρια για γλαύκωμα πριν το χειρουργείο συνεχίζουμε τα κολλύρια αυτά και μετά το χειρουργείο εκτός αν ο οφθαλμίατρος υποδείξει το αντίθετο.

 

Στο χειρουργημένο οφθαλμό:

1.      Maxidex ή Dexacollyr: 1 σταγόνα 8 φορές τη μέρα ή κάθε 2 ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας την 1η εβδομάδά - 1 σταγόνα 4 φορές τη μέρα ή κάθε 4 ώρες τη 2η εβδομάδα - 1 σταγόνα 3 φορές τη μέρα την 3η εβδομάδα - 1 σταγόνα 2 φορές τη μέρα την 4η εβδομάδα - 1 σταγόνα 1 φορά τη μέρα τη 5η εβδομάδα.

2.      Nafloxin: 1 σταγόνα 4 φορές τη μέρα ή κάθε 4 ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας για 1 εβδομάδα.

3.      Συνεχίζουμε όλα τα αντι-γλαυκωματικά κολλύρια εφόσον η αγωγή ήταν απαραίτητη πριν το χειρουργείο.

4.      Όταν ενσταλάζουμε περισσότερα διαφορετικά κολλύρια περιμένουμε 2 με 3 λεπτά ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο κ.ο.κ.

 

Πρόγραμμα Μετεγχειρητικών Επισκέψεων:

            Συνήθως μετεγχειρητικά εξετάζουμε τον ασθενή την 1η μέρα μετά το χειρουργείο, κατόπιν μετά από 1 εβδομάδα και εν συνεχεία μετά από άλλες τρείς εβδομάδες. Το πρόγραμμα αυτό σε κάποιο βαθμό εξατομικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενούς.  

 

Χρόνος Επανέναρξης Συστηματικών Μετεγχειρητικών Φαρμάκων (χάπια):

α. Τις περισσότερες φορές ο χειρουργός οφθαλμίατρος δεν απαιτεί να σταματήσει η χορήγηση  αντιπηκτικών / αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων (ασπιρίνη, Plavix, Ticlid, Salospir, Persantin, Aggrastat, Aggrenox, Ilomedin, Reopro, κ.ο.κ.) πριν το χειρουργείο.

β.  Δεν υπάρχει λόγος διακοπής κανενός φαρμάκου πριν ή μετά το χειρουργείο καταρράκτη εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων.

 

Επάνοδος της Όρασης:

Η αποκατάσταση της όραση είναι ταχεία με τη σύγχρονη τεχνική της φακοθρυψίας. Η επιλογή του ενδοφακού που θα τοποθετηθεί εντός του οφθαλμού γίνεται προεγχειρητικά μετά από συζήτηση με τον ασθενή και καθορίζει σε ποιο βαθμό θα είναι απαραίτητα γυαλιά οράσεως για κοντά ή και μακριά μετά το χειρουργείο. Η όραση φθάνει στο μέγιστο σημείο 3-4 εβδομάδες μετά το χειρουργείο, χρονικό σημείο στο οποίο ο ασθενής είναι έτοιμος για διάθλαση δηλαδή για χορήγηση γυαλιών.  

 

Προβλήματα που Απαιτούν την Άμεση Ενημέρωση του Ιατρού Σας:
           Οι προγραμματισμένες μετεγχειρητικές επισκέψεις στόχο έχουν να προλάβουν ενδεχόμενα προβλήματα εν τη γενέσει τους. Ωστόσο ενδιάμεσα ο ασθενής και το περιβάλλον του πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να αναφέρουν στο ιατρό τους άμεσα τα παρακάτω προβλήματα: οξύς πόνος, έντονες εκκρίσεις στο χειρουργημένο οφθαλμό, επιδείνωση της όρασης που επιμένει πέραν των λίγων λεπτών, επιδείνωση της ερυθρότητας και της δυσανεξίας στο φως σε ένα μάτι που αρχικά παρουσίαζε βελτίωση.